ÚJ

ÚJ
Adatelemzés Pythonnal 7 100,00 Ft Kezdőlap
 • -800,00 Ft
 • Új
kezdolap
Adatelemzés Pythonnal
ELŐKÉSZÜLETBEN! Várható megjelenés: 2024.05.06. A Python programozási nyelvvel kódot írhatsz...
7 100,00 Ft Normál ár -800,00 Ft 7 900,00 Ft Ár
Összes újdonság

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I. Szerződő felek
Egyrészről a Taramix Kiadó és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-564629
Képviseli: Tarr Bence ügyvezető igazgató
Székhely: 1148 Budapest, Vezér u. 148 - 150. B. lph 1. em./3, 142-es kapucsengő
Telefonszám: (06-1) 460-0272, (06-30) 686-8606

 

E-mail:
Ügyfélszolgálat: Kapcsolat űrlap

Adószám: 12200726-2-42
Számlaszám: CIB Bank, 10700024-25870501-51100005
mint kiadó – a továbbiakban: Kiadó,
másrészről a megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő.

II. A szerződés hatálya

A jelen általános szerződéses feltételek hatálya a Kiadó által értékesített kiadványokra és szolgáltatásokra terjed ki 2017. január 1. napjától, és visszavonásig érvényes.

 III. A szerződés tárgya
A szerződés tárgyát a Kiadó által értékesített/megjelentetett, a Megrendelő által megrendelt kötött könyvek, CD-termék, elektronikus (online) kiadványok és szolgáltatások és továbbképzések képezik.

IV. Szállítás
A Kiadó a megrendelt kiadványt a megrendeléstől számított 2 héten belül futár- vagy egyéb csomagkézbesítési szolgálattal keresztül juttatja el a Megrendelőhöz, az általa megadott szállítási címre. A futárszolgálat munkaidő alatt (08.00–17.00 óra között) keresi a Megrendelőt a szállítmánnyal. Ezért a Kiadó kéri, hogy megrendelésénél azt a szállítási címet adja meg, ahol a csomagot munkanapokon 8 és 17 óra között át tudja venni, vagy tartózkodik valaki a címen, aki ezt a Megrendelő helyett megteszi. A Kiadó saját hatáskörén belül teljes körűen eleget tesz a szerződésszerű teljesítésnek, azonban a kiszállítás körülményeiért felelősséget nem vállal. 

A Kiadó az elektronikus (online) termékeket (például e-book) e-mailben juttatja el a Megrendelőhöz, a megrendelésében megadott e-mail címére.

A Kiadó csomagolási és szállítási költségre vonatkozó tarifái (tájékoztató jelleggel):

 • Foxpost futárszolgálat díja:990 Ft (automatába kézbesítés esetén, előrefizetéssel )       
 • Foxpost futárszolgálat díja: 1.290,- Ft ( automatába kézbesítés esetén utánvétellel )     
 • Foxpost házhozszállítás utánvételes kézbesítéssel: 2.200 Ft                                         
 • Foxpost házhozszállítás előrefizetéssel ( bankkártya, átutalás ) 1.900,- Ft                     
 • Sameday Easybox díja: 1.200,- Ft ( automatába kézbesítés esetén, előrefizetéssel)       
 • Sameday Easybox díja: 1.500,- Ft ( automatába kézbesítés estén utánvétellel )             
 • Sameday házhozszállítás utánvétellel: 1.790,-                                                             
 • Sameday házhozszállítás előrefizetéssel ( bankkártya, átutalás ) 1.490,- Ft   
 • Magyar Posta
  • Csomagautomata; Posta Pont előre fizetéssel: 990 Ft + 1200 Ft kezelési költség
   • Utánvétel nincs, csak előrefizetéssel
  • Magyar Posta Zrt. házhozszállítás:
   • 0-10 kg. 1990 Ft + 1200 Ft kezelési költség
   • 10-20kg. 2990 Ft + 1200 Ft kezelési költség
   • 20-40 kg 5990 Ft + 1200 Ft kezelési költség
   • Utánvétel nincs, csak előrefizetéssel
                  

A csomagolási és szállítási költségek belföldi szállításra vonatkoznak! 

Futár partnereink: Foxpost Zrt ( 3300 Eger Maklári út 119. ) Tel:+1 999-0369, mail: info@foxpost.hu

                           Delivery Solutions Kft ( a Sameday Courir márkatulajdonosa ) 1033 Budapest Szentendrei út 89-95.

                           tel: 1 452- 0090  mail:info@sameday.hu

Személyes átvétel esetén a Megrendelő a megrendelt terméket munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.00–16.30 között, pénteken 08.00–14.30, a Kiadó telephelyén veheti át, amelynek címe 1148 Budapest, Vezér u. 148 - 150. B. lph 1. em./3, 142-es kapucsengő. Személyes átvétel esetén szállítási költséget természetesen nem számít fel a Kiadó. Személyes átvétel esetében csak készpénzes fizetésre van lehetőség. 

A Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés (azaz a sikertelen kézbesítés) miatti újraküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik.

V. Számlázás, fizetés

V/1. Utólag fizetendő termékek számlázása, fizetése
A könyvek rendelése esetén, amennyiben a Megrendelő intézmény (óvoda, iskola, önkormányzat stb.), úgy a számlát átutalással vagy utánvéttel lehet kiegyenlíteni. Magánszemély Megrendelő rendelése esetén a könyvekre vonatkozó fizetési mód szintén lehet az utánvét.

 V/2. Előre fizetendő termékek számlázása, fizetése
Előre fizetendő termékek minden olyan termék, ahol a leírás erre vonatkozó utalást tartalmaz. Ezen termékek körében a Kiadó a megrendelést követően díjbekérőt vagy számlát küld a Megrendelő részére. Miután befizette a díjbekérőben vagy számlán szereplő összeget a Kiadó javára, az futárszolgálattal vagy e-mailben elküldi a megrendelt terméket a Megrendelőnek.

Előre fizetendő termékeknél és szolgáltatásoknál a Kiadó a megrendelés értékét kéri az alábbi számlaszámra átutalni: CIB Bank, 10700024-25870501-51100005

VI. Késedelmes fizetés vagy nem fizetés
Amennyiben a Megrendelő a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Kiadó jogosult átadni a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos adatokat valamely kinnlevőségek behajtására szakosodott gazdasági társaságnak. A Megrendelő – jelen szerződési feltételek mellett – hozzájárul adatainak továbbításához.

 VII. Elállás
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. A fogyasztó (Megrendelő) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amelyen az árut átvette. A fogyasztó (Megrendelő) az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a Kiadónak. Elállás esetén a Kiadó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő 14 napon belül visszafizetni, a termék visszaküldésének költsége azonban a Megrendelőt terheli.

A fentiekben hivatkozott kormányrendelet 29. § (1) pontja alapján a fogyasztó (Megrendelő) nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 4. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 5. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 6. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 7. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 VIII. Szavatosság és felelősség
A Kiadót hibás teljesítése esetén a polgári törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a Kiadón kívül álló okokból erednek. A Kiadó nem vállal továbbá felelősséget a termék rendeltetésellenes, illetőleg jogellenes használatából eredő károkért sem, így különösen a tartalomban közölt információk felhasználásából eredő károkért. A Kiadó termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, azonban a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak.

 1. Szerzői jog
  A Kiadó valamennyi termékének – beleértve konferenciái írásos anyagait – tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmát részben vagy egészben másolni, sokszorosítani, megjelentetni, értékesíteni, terjeszteni vagy más módon felhasználni.
  A Kiadó elektronikus termékeinek tartalma is szerzői jogvédelem alatt áll. A megrendeléssel a Megrendelő nem a termék tulajdonjogát, hanem a használati jogát kapja meg a vételár ellenértékeként.
 2. Tulajdonjog-fenntartás
  A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Kiadót illeti.
 3. Szerződés létrejötte
  A szerződés a termék Megrendelő általi megrendelésével jön létre. A megrendelés elküldésével a szerződés írásba foglaltnak minősül, amellyel a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi szabályt és kitételt.

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés alapján a felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Megrendelőnek a vásárlási folyamat során (a megrendelés véglegesítése előtt) lehetősége van adatainak ellenőrzésére, az abban esetlegesen előforduló hibák javítására.
A Megrendelő az értékesítő 1148 Budapest Vezér u. 148-150. B lph 1/3.címen található telephelyén érvényesítheti kifogásait.