ÚJ

ÚJ
Brazíliai kaland - Gól! 2. 2 990,00 Ft Kezdőlap
 • -500,00 Ft
 • Új
kezdolap
Brazíliai kaland - Gól! 2.
Az iskola véget ért, a Hagymácskákra pedig különleges nyár vár: hamarosan elindulnak egy...
2 990,00 Ft Normál ár -500,00 Ft 3 490,00 Ft Ár
Hagymácskák! Kezdő sípszó! - Gól! 1. 2 990,00 Ft Kezdőlap
 • -500,00 Ft
 • Új
kezdolap
Hagymácskák! Kezdő sípszó! - Gól! 1.
Amikor Gaston Champignon, a francia válogatott egykori futballistája meglátja Tommit dekázni...
2 990,00 Ft Normál ár -500,00 Ft 3 490,00 Ft Ár
Összes újdonság

Adatkezelés

Adatvédelem

A Panem Kiadó webshopjának üzemeltetését a Taramix Kft. végzi.

A TARAMIX KFT.  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. ADATKEZELŐ

 A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat) a Taramix Kft., székhelye 1145 Budapest, Szugló u. 9-15. 5. emelet, képviseli Tarr Bence ügyvezető, adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-111417, e-mail címe Kapcsolat űrlap, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http:// www.panem.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján az Info tv. valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezései szerint kezeli. Figyelembe veszi az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit, valamint a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat szerint kezelje adatait. Jelen szabályzat 6. pontjánál ismertetjük a Felhasználó ezen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával tett nyilatkozata részleteit, kérjük, olvassa el részletesen. 

3. MÓDOSÍTÁS

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést.

A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internetes hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul. 

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerződés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja.

A jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

 • A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználókhozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

 • A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználóa Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját. Ezen túl az is cél, hogy biztosítsa az Info tv.-nek és a GDPR adatkezelési szabályok és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását. 

6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti,

 • teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot
 • az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el
 • önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adat kezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a GDPR Rendelet és a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele. A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik. A Felhasználók azt is kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé. 

Cookie-k

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolt információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

Az Adatkezelő által használt sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk lehetőségeiről az „Anonim Felhasználó azonosító (cookie) elhelyezése” pontban olvashat bővebben.

A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez. A Felhasználó hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása műszaki kihatással lehet arra, hogy az Adatkezelő a továbbiakban mennyiben tudja teljesíteni az egyes Szolgáltatásokat az adott Felhasználó részére. 

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése, a Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeli. 

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait az alábbi célok érdekében és figyelembevételével kezeli:

 • a Felhasználó védelme
  A rendszerüzeneteketminden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel
 • az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatására, ideértve különösen:
  • a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését
  • a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását,
  • az Adatkezelő tevékenységének támogatását
 • A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat
  Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában küld reklám vagy promóciós célú e-mailt, hírlevelet és biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét.
  • hírlevél küldése (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)
  • ajándékakciókon, nyereményjátékokon való részvétel (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)
  • termékek/szolgáltatások ajánlása (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza.az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

A kezelt adatok köre

azonosítószám, dátum, időpont

weboldal címe, a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése)

 

a Felhasználó számítógépének beállításától függően a Felhasználó eszközével, az általa használt böngészővel, operációs rendszerrel kapcsolatos adatok

a Felhasználó számítógépének IP címe, Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó földrajzi helyzete

Az adatkezelés célja

1.      a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, kontrollja, Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése, a Felhasználóra optimalizált szolgáltatás

2.      a Felhasználó védelme

3.      az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatása, ideértve különösen:

–        a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését

–        a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását,

–        az Adatkezelő tevékenységének támogatását

–        A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat (hírlevél, ajándékakciók, nyereményjátékok)

Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

 A Google Analytics szabályozása szerint

 • Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.
 • Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak a Weboldalon végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a külső hirdető cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

 8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ezért jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban bekerüljenek. 

Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok 

Az Adatkezelő a Felhasználók döntése alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév
 • Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe
 • Felhasználó lakcíme, postacíme
 • Felhasználóneve és kódolt formájú jelszava
 • Felhasználó közvetlen telefon- és faxszáma
 • Felhasználó számlázási adatai
 • Online fizetés esetén: bankkártya adatok, bankszámlaszám
 • Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, munkahely, munkahelyének címe, munkahely OM-kódja, főintézmény vagy tagintézmény, tanított tantárgy, tanított évfolyam, használt tankönyv, érdeklődés) és egyéb adat

 

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása kifejezetten a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával adható meg, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó. 

Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 • Felhasználó számítógépének IP-címe,
 • a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
 • a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
 • a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

Közösségi média

 

A Szolgáltató social plugin-eket is használ Weboldalán. A social plugin-ek olyan eszközök, melyek lehetőséget teremtenek a Weboldal és a közösségi oldalak összekapcsolására. A social plugin akkor aktiválódik, ha a Felhasználó rákattint. Az így létesített kapcsolat alapján a Felhasználó IP címe és felhasználói adatai az érintett közösségi oldalra továbbításra kerülnek.

 

Ahhoz, hogy a Facebookon (www.facebook.com/Panem) kapcsolatba tudjon lépni a Szolgáltatóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook személyes adatokat kér és kezel, a Szolgáltatónak erre nincs befolyása. További információ: http://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Ha az Érintett a Facebookon keresztül kérdést intéz a Szolgáltatóhoz, az a Szolgáltató Marketing osztályára kerül továbbításra, ezzel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatban Tájékoztató 1. pontjában talál információt.

 

A Szolgáltató a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) videó-megosztó rendszerét használja videói feltöltésére.

 

A Szolgáltató Weboldalán beágyazott YouTube videók közvetlenül elérhetőek a Felhasználó böngészőjéből. Ezzel egyidejűleg, a Felhasználó böngészőjéből egyes adatok továbbításra kerülnek a YouTube részére, attól függetlenül, hogy a Felhasználó rákattint-e a videóra. A Szolgáltatónak nincs befolyása a YouTube által ilyen módon gyűjtött adatokra. A beágyazott YouTube videók a Felhasználó böngészőjében letilthatóak

 

Linkek

 

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

A Felhasználók/Előfizetők által tett hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok

Adatkezelő a hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 • vevőszám vagy licenckód vagy online regisztrációs kód vagy cégnév és cím, illetve kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve;
 • e-mail cím;
 • telefonszám. 

Fogyasztói panaszbejelentések Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

 • (1) a fogyasztó neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
 • hírlevél; (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);
 • promóciós ajánlatok. (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén – amennyiben küld ilyet a Felhasználónak – biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét. A leiratkozás után ezeket a Felhasználó már nem kapja meg. 

Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok:

 • Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (regisztráció típusától függően nevet, születési nevet, születési helyet, időpontot, anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, e-mail címet) kérjük el.
 • Fizetős szolgáltatás igény bevételéhez, szolgáltatás vagy kiadvány megrendeléséhez olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a bankkártya száma. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítésének, lezárásának elősegítése, illetve az értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

 Hírlevél

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal, szakmai hírekkel kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat.

A Felhasználók jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing

A Felhasználók számára – kifejezett hozzájárulásukra– bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken. 

Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (aktiválókód). Az aktiválókód segítségével történt aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás). Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását a 14–15. pontban foglaltak szerint.

A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén módosíthatják.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges. 

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 7. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 10. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése és a GDPR Rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját. 

10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Fel használóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Az Info tv.-nek és a GDPR Rendelkezéseknek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adat kezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

11. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a valamint a GDPR Rendelkezés szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei lehetnek. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. 

Linkek

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintnak, más szolgáltatók oldala