A külpolitikai orientációt a Nyugat-ellenesség jellemezte. Különösen az Egyesült Államokkal lett ellenséges a viszony a sah puccsal hatalomra juttatása (1953), a rendszerének támogatása, majd a száműzött uralkodó befogadása miatt.

Bővebben ...

Az iszlám közösségben bőven tenyésző konteók (összeesküvés-elméletek) döntő többsége a muszlimok elleni zsidó vagy izraeli konspirációkról szól. A lista gyakorlatilag végtelen, ezért csak néhányat tudok bemutatni a legbombasztikusabbak közül: 

Bővebben ...

A nizárik (asszaszinok)
A nizári szekta, ismertebb elnevezéssel az asszaszinok jó okkal keltettek félelemmel vegyes tiszteletet, sőt rettegést a Közel-Keleten – oly- annyira, hogy a Szentföldet megjárt keresztes lovagok és európai uralkodók révén (akik maguk is nemegyszer szenvedő alanyok voltak) Európába is eljutott a hírük, és legendák keringtek róluk, beágyazódva a nyugati civilizáció Kelettel kapcsolatos mitológiájába.

Bővebben ...

Sok hívőnek az Istennel való bensőséges egyesülésre érzett vágya olyan irányzatok létrejöttéhez vezetett, amelyek a világ fölé emelkedett mennyei úr, valamint a térben és időben szűk korlátok közé szorított emberi lélek közötti távolságot a meditatív elmélyedés és az eksztázis mámora által kívánták áthidalni.

Bővebben ...

Mohamed próféta a halálakor (632) nem rendelkezett arról, hogy ki vezesse a muszlim közösséget, így a társai Abu Bakr személyében maguk közül választották meg az utódját, a kalifát (lásd a Tantusz könyvek Az iszlám c. könyv 2. fejezetét).

Bővebben ...

A szaúd-arábiai törvények szerint egy nő egész életében kiskorúnak számít. Bármit is akar csinálni, a férfi gyámja (a házasságig általában az apja, utána a férje, özvegyek esetében pedig valamelyik fia) beleegyezése nélkül tehetetlen. Hivatalos papírt kell bemutatnia a férfi engedélyéről, ha tanulni, utazni, dolgozni vagy házasodni szeretne, autót nem vezethet, sőt még műtétet sem hajtanak végre rajta a gyám „szentesítése” nélkül, nyilvános helyen pedig csak tetőtől talpig abajába burkolózva mutatkozhat.

Bővebben ...

Mint már többször leszögeztük, az iszlám nem csupán vallás, hanem az élet teljességét át- meg átszövő életforma. Ennélfogva természetes, hogy az öltözködésre és a test ékesítésére is különös figyelmet fordít az illem, a szerénység és a tisztaság jegyében, és általában tiltja a megjelenéssel való büszkélkedést, a hiúságot és a feltűnősködést.

Bővebben ...

Hogyan és honnan lehet megismerni a népi iszlámot (szemben a jól dokumentált hivatalos tanításokkal)? Az előző néhány generáció alatt külön tudományággá fejlődött a populáris kultúra tanulmányozása. Mivel a populáris vallás a népi kultúra egyik szegmensét képezi, kutatási módszertana is hasonló.

Bővebben ...

Ajánló

Angol nyelvtan Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben

30% kedvezmény a Törzsvásárlói Klub tagjainak!

Alma Mahler, egy szenvedélyes élet

Elbűvölte Gustav Klimtet, felesége volt Gustav Mahlernek, Walter Gropiusnak, Franz Werfelnek, viharos szerelmi viszony fűzte Oskar Kokoschkához. Naplóin keresztül, zavarba ejtően nyitott modern nő figurája rajzolódik ki, – aki hihetetlen természetességgel írta le szerelmi élete legintimebb részleteit – és aki tehetségét, tragédiákkal árnyékolt életét zseniális férfiaknak rendelte alá. Szenvedélyes, túlfűtött visszaemlékezései azt sugallják, hogy magába a Szerelembe volt szerelmes.

Ugrás a könyvhöz