A külpolitikai orientációt a Nyugat-ellenesség jellemezte. Különösen az Egyesült Államokkal lett ellenséges a viszony a sah puccsal hatalomra juttatása (1953), a rendszerének támogatása, majd a száműzött uralkodó befogadása miatt.

Bővebben ...

Az iszlám közösségben bőven tenyésző konteók (összeesküvés-elméletek) döntő többsége a muszlimok elleni zsidó vagy izraeli konspirációkról szól. A lista gyakorlatilag végtelen, ezért csak néhányat tudok bemutatni a legbombasztikusabbak közül: 

Bővebben ...

A nizárik (asszaszinok)
A nizári szekta, ismertebb elnevezéssel az asszaszinok jó okkal keltettek félelemmel vegyes tiszteletet, sőt rettegést a Közel-Keleten – oly- annyira, hogy a Szentföldet megjárt keresztes lovagok és európai uralkodók révén (akik maguk is nemegyszer szenvedő alanyok voltak) Európába is eljutott a hírük, és legendák keringtek róluk, beágyazódva a nyugati civilizáció Kelettel kapcsolatos mitológiájába.

Bővebben ...

Sok hívőnek az Istennel való bensőséges egyesülésre érzett vágya olyan irányzatok létrejöttéhez vezetett, amelyek a világ fölé emelkedett mennyei úr, valamint a térben és időben szűk korlátok közé szorított emberi lélek közötti távolságot a meditatív elmélyedés és az eksztázis mámora által kívánták áthidalni.

Bővebben ...

Mohamed próféta a halálakor (632) nem rendelkezett arról, hogy ki vezesse a muszlim közösséget, így a társai Abu Bakr személyében maguk közül választották meg az utódját, a kalifát (lásd a Tantusz könyvek Az iszlám c. könyv 2. fejezetét).

Bővebben ...

A szaúd-arábiai törvények szerint egy nő egész életében kiskorúnak számít. Bármit is akar csinálni, a férfi gyámja (a házasságig általában az apja, utána a férje, özvegyek esetében pedig valamelyik fia) beleegyezése nélkül tehetetlen. Hivatalos papírt kell bemutatnia a férfi engedélyéről, ha tanulni, utazni, dolgozni vagy házasodni szeretne, autót nem vezethet, sőt még műtétet sem hajtanak végre rajta a gyám „szentesítése” nélkül, nyilvános helyen pedig csak tetőtől talpig abajába burkolózva mutatkozhat.

Bővebben ...

Mint már többször leszögeztük, az iszlám nem csupán vallás, hanem az élet teljességét át- meg átszövő életforma. Ennélfogva természetes, hogy az öltözködésre és a test ékesítésére is különös figyelmet fordít az illem, a szerénység és a tisztaság jegyében, és általában tiltja a megjelenéssel való büszkélkedést, a hiúságot és a feltűnősködést.

Bővebben ...

Hogyan és honnan lehet megismerni a népi iszlámot (szemben a jól dokumentált hivatalos tanításokkal)? Az előző néhány generáció alatt külön tudományággá fejlődött a populáris kultúra tanulmányozása. Mivel a populáris vallás a népi kultúra egyik szegmensét képezi, kutatási módszertana is hasonló.

Bővebben ...

Ajánló

Angol nyelvtan Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben

30% kedvezmény a Törzsvásárlói Klub tagjainak!

Isaac Newton

Isaac Newton tudod, az a fickó a gravitációval meg az almával! Newtont az emberek leginkább tudósként ismerik. Tudósként, aki szinte teljesen egyedül letette a modern természettudomány alapjait; akinek a munkásságán alapul a természettudományos elméletek zöme még ma is. Csakhogy Isaac Newton ugyanakkor egy egoista és kötözködő öntörvényű, kibírhatatlan és olykor igazán aljas fickó volt. Egy Newton manapság labdába sem rúghatna!

Ugrás a könyvhöz