Sok hívőnek az Istennel való bensőséges egyesülésre érzett vágya olyan irányzatok létrejöttéhez vezetett, amelyek a világ fölé emelkedett mennyei úr, valamint a térben és időben szűk korlátok közé szorított emberi lélek közötti távolságot a meditatív elmélyedés és az eksztázis mámora által kívánták áthidalni.