A 9. századi mutazilita iskola azt állította, hogy az erkölcsi törvény nem Isten által megszabott tételes jog, hanem szükségszerűen a természetből, a létezés rendjéből adódó természetjog. Az értelem minden ember – nem csak a hívők – számára lehetővé teszi az egyéni megismerést, sőt egyenesen kötelességünk ezt használni Isten megismerésére is.