Az Abbászida-dinasztia regnálásának első harmadában sikerült helyreállítani és fenntartani a kalifátus hatalmát és egységét. Az Omajjádák arab monopóliumával szemben az újonnan muszlim hitre tért népeket is bevonták a hatalom gyakorlásába és a birodalom igazgatásába.